CV 

 

 

 

1971              Matematisk naturfaglig student, Odense Katedralskole

1980              Mag. art. i idehistorie, Aarhus Universitet

1975 – 1986   Aftenskolelærer ved Fagkritisk Front, Aarhus Universitet

                     Medstifter af og aftenskolelærer ved Kritisk Oplysningsforbund

                     Undervisningsassistent i Idehistorie, Humanistisk tværfag og 

                     videnskabsteori, Aarhus Universitet

                     Undervisningsassistent, Humanistisk basisuddannelse, Aalborg Universitet

                     Freelance journalist ved 14 dages magasinet Politisk Revy

1987 – 1995   Leder af det landsdækkende folkeoplysningsforbund, SFOF

                     Koordinator for Nordisk SFOF

                     Redaktør af tidsskriftet Praksis, medstifter og redaktør af tidsskriftet Salt

                     Leder af SF’s bogforlag

1997 – 2007   Ekstern konsulent ved Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark

                     Højskolelærer ved Ry Højskole og Snoghøj Nordisk Folkehøjskole

                     Forstander ved Uldum Højskole og Snoghøj IT-folkehøjskole

                     Projektleder og underviser ved Askov Højskole

                     Koordinator af Nordisk-Europæisk Akademi

2008              Leder af instituttet Interfolk

 

 

      

Picabia: M`Amenes-y, 1919

 

 

 

 

 

 

 

Udvidet profil

 

Profil start »

 

CV »

 

Ledetråde for idemæssigt ståsted  »

 

Ledetråde for demokratisk socialisme  »

 

Ledetråde for livslang læring - læring for livet »

 

Ledetråde for den frie kunst og frivillige kultur »

 

Ledetråde for det frie og aktive civilsamfund »

 

vodsgaard.dk