Profil af vodsgaard.dk

 

 

Hans Jørgen Vodsgaard er mag. art. i Idehistorie og leder af foreningen Interfolk, der søger at fremme en livslang læring med et almendannende og medborgerligt sigte gennem forskning, projekter, kurser og debatvirksomhed i en dansk, nordisk og bredere europæisk sammenhæng.

Jeg er desuden forfatter til en lang række artikler og bøger og foredragsholder om emnekredse inden for læring, kultur, idepolitik og idehistorie, hvor et bredt udvalg kan findes på denne hjemmeside.

Jeg tilhører den udogmatiske venstrefløj og er uafhængig af partipolitiske interesser. Mit idemæssige ståsted er den humanistiske oplysningstradition og den kritiske samfundsteori, og jeg deler den demokratiske socialismes mål om at humanistiske og demokratiske værdier udvides til stadig flere områder af samfundet.

Mit interesseområde har i en årrække især været pædagogisk filosofiske belysninger af den frie folkeoplysning og den frivillige kultur for at styrke et frit civilsamfund, men tiden – såvel tidsånden som min egen tid - er nu mere moden til igen at tage livtag med de bredere idepolitiske og socialfilosofiske spørgsmål.

Finanskrisen råber på alternativer, og efter 00ernes ørkenvandring med VKO og det seneste års vildfarelser med SRF må det være en borgerpligt som intellektuel at tage samfundspolitisk stilling og løfte sin kritiske stemme.

Jacta est alea. August 2012

 

      

Picabia: M`Amenes-y, 1919

 

 

 

 

 

 

 

Udvidet profil

 

Profil start »

 

CV »

 

Ledetråde for idemæssigt ståsted  »

 

Ledetråde for demokratisk socialisme  »

 

Ledetråde for livslang læring - læring for livet »

 

Ledetråde for den frie kunst og frivillige kultur »

 

Ledetråde for det frie og aktive civilsamfund »

 

vodsgaard.dk