Nyere artikler 

 

 

 

Nedenfor er samlet et udvalg af nyere artikler af Hans Jørgen Vodsgaard. Det er tilladt at kopiere og citere efter aftale med forfatteren til ikke kommercielt brug

 

 

Læring

Arvesølvet, Højskolebladet, vol 125, nr. 39, dec 2000

Højskolerne i vadestedet, Uldum Højskoles årsskrift, 2000

Husk det folkelige filosofikum, Højskolebladet, vol 128, nr. 9, maj 2003

Nye æstetiske læreprocesser og højskolens dannelsesopgave, adresse til højskoleudvalget, maj 2004

Nyt Nordisk-Europæisk Akademi åbner i Askov, Tidsskriftet Folkeoplysning, Okt 2005

Frihed til fælles bedste, Kultur.dk, nr. 2, 2008

The learning view in the LOAC project, Interfolk, May 2011

LOAC projektets læringsforståelse, Interfolk, okt 2011

 

 

Kultur

Værdier og mål for det frivillige kulturelle område, Kultur.dk, nr. 3, 2009

Den frie kultur, Kultur.dk, nr. 6, 2010

Den Frie kultur, interview, Kulturhusene.dk, nr. 37, okt 2010

Paradigmestrid om kunst og kultur, i: Bente Schindel (red): Kunsten i os alle. Musisk Oplysnings Forbund, 2010

Lifelong learning on the Agenda in the EU, in: Bente von Schindel (ed): Compendium of Best Practise, Cultural Councils in Denmark, 2011

Frivillig kultur fremmer humanistisk og demokratisk dannelse, Kultur.dk, nr. 8, dec 2011

Kulturhusene og læring for livet, Kulturhusenes Nyhedsbrev, marts 2012

 

Idepolitik

A renewed paradigm of Enlightenment, in New Paradigms, July 2009

 

 

Mondrain: Komposition VII, 1913

 

 

 

 

Arkiv

 

 

Artikler start »


Nyere artikler »

 

Ældre artikler »

 

 

 

 

 

Friedrich von Schiller

 

 

 

"Mennesket leger kun, når det    i ordets fulde betydning  er menneske, og kun når det leger, er det helt og fuldt menneske."

 

Friedrich von Schiller: Menneskets æstetiske opdragelse, femtende brev, 1793

 

 

 

vodsgaard.dk