Projekter

 

 

Det projektorganiserede arbejde vinder stigende indpas iogså inden for højskoler, folkeoplysning, foreningsliv og anden kulturvirksomhed i civilsamfundet. Projektarbejde har fokus på enkeltstående forsøgsarbejde til forskel fra mere driftsprægede tilbagevendende opgaver, og projektarbejde rummer en blanding af udvikling, dokumentation, forskning, debat  og anden formidlingsvirksomhed. 

 

Projektarbejdets styrke er at dets mulighed for at sikre nye økonomiske tilskud, der kan skabe grundlag for at udvikle nye erfaringer, metoder og produkter, dets svaghed kan være  vanskelighederne ved at forankre de nye resiultater i organisationernes ordinære arbejde og hermed sikre mere varige resultater. 

 

Jeg har i en længere årrække arbejdet med mange typer projektformer inden for mange forskellige emnekredse med relevans for olkehøjskoler, folkeoplysning, foreningsliv og kulturvirksomhed. En del af de erfaringer er blevet udmøntet i projektrapporter, artikler og foredrag, som kan findes her på hjemmesiden. En udvidet præsentation af de senere års projekter kan findes på hjemmesiden for Interfolk.

 

En oversigt over mine projektopgaver de seneste 15 år kan findes her. .

 

 

 

Miro: The wall of the moon, 1958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Havel

 

 

It is growing ever more evident that what human beings need in order to behave fully sensible on this planet is precisely education, education in the widest sense of the word, education as a lifelong maturation as a reflexion of the World (..) as a lifelong journey to wisdom

Havel, Videohilsen til åbningen af Nordisk-Europæisk Akademi, okt. 2005

 

Se og hør Havels videohilsen her.

 

 

 

vodsgaard.dk